nagłówek Sekcja Kolejowa Sekcja Lotnicza Sekcja Drogowo-Mostowa Sekcja BRD Sekcja Komunikacji Miejskiej Sekcja Samochodowa
[Rozmiar: 18073 bajtów][Rozmiar: 18073 bajtów]
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Warszawie

Adres: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, pok. 206

NIP: 526-10-04-488,    KRS: 0000056653

KONTO: PKO BP S.A. 3 Oddział Warszawa ,    Nr 81 1020 1097 0000 7402 0092 9828

Tel.: (22) 826 99 94;  lub (22) 336 13 67,  Faks: 826 99 94, 
e-mail: sitkwarszawa@neostrada.pl

Ośrodek Rzeczoznawstwa
i Usług Techniczno - Ekonomicznych

Adres: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, pok. 206

Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa   Czesław WROTEK

Tel.: (22) 826 99 94;  lub (22) 336 13 67,  Faks: 826 99 94, 
e-mail: sitkwarszawa@neostrada.pl

Ośrodek Rzeczoznawstwa posiada rzeczoznawców:
drogowych, kolejowych, samochodowych, komunikacji miejskiej, budownictwa, BHP, operatów majątkowych
wykonujących ekspertyzy
np.; z organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, orzeczenia, opinie techniczne, dla firm kolejowych oraz opracowywanie regulaminów pracy bocznic
wyceny: taboru kolejowego, wagony, lokomotywy, maszyny i urządzenia, wartości rynkowych pojazdów samochodowych zgodnie z obowiązującymi programami UE.

Gwarantujemy pełny profesjonalizm,
konkurencyjne ceny, dogodne terminy
oraz rzetelną współpracę z Naszymi Klientami.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Kontakt do sekretariatu oddziału: sitkwarszawa@neostrada.pl
W sprawach działania strony napisz do: sitkowweb@o2.pl