nagłówek Sekcja Kolejowa Sekcja Lotnicza Sekcja Drogowo-Mostowa Sekcja BRD Sekcja Komunikacji Miejskiej Sekcja Samochodowa

Szkolenia i kursy

organizowane przez SITK Oddział w Warszawie


  • Szkolenia w cyklu ciągłym:
  • Aktualne przepisy o Prawie Zamówień Publicznych
  • Procedury FIDIC i zarządzanie kontraktami wg FIDIC.
  • Szkolenia branżowe:
  • Szkolenie przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane (kolejowe, drogowe, mostowe)
  • Nadzorowanie drogowych robót budowlanych
  • Realizacja zadań zarządców dróg i organów zarządzających w zakresie zadań zarządców dróg i organów zarządzających ruchem wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
  • Seminaria szkoleniowe: dla Projektantów, Wynalazców, Nadzoru i Producentów z zakresu stosowania wyrobów budowlanych w budownictwie komunikacyjnym.
Kontakt do sekretariatu oddziału: sitkwarszawa@neostrada.pl
W sprawach działania strony napisz do: sitkowweb@o2.pl