nagłówek Sekcja Kolejowa Sekcja Lotnicza Sekcja Drogowo-Mostowa Sekcja BRD Sekcja Komunikacji Miejskiej Sekcja Samochodowa

Oferta

Ośrodek Rzeczoznawstwa oferuje nw. usługi:


Z branży kolejowej (urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem pociągów, telekomunikacja, budowa stacji), samochodowej, lotniczej, komunikacji miejskiej, drogowo-mostowej oferujemy:

 • Wykonanie:
 • Ekspertyz, orzecznictwa i opinii technicznych taboru kolejowego (wagony, lokomotywy, pojazdy pomocnicze), tramwajowego, linowego, wyciągów narciarskich, powietrznego, samochodowego (wszelkiego typu), maszyn, urządzeń, obiektów zaplecza technicznego oraz budynków,
 • Projektów technicznych (w tym budowlanych), kosztorysów, weryfikacji wycen dokumentacji technicznej,
 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami inwestycyjnymi,
 • Wycen wartości (wg oceny stanu technicznego) maszyn, urządzeń i wszelkich innych obiektów,
 • Rozpoznania rynku i analiz ekonomicznych efektywności inwestycji.
 • Opracowania:
 • Planu transportowego dla publicznego transportu zbiorowego obejmującego:

· sieć komunikacyjną,
· prognozy potrzeb przewozowych,
· źródła finansowania usług przewozowych,
· zasady wyboru rodzajów środków transportu,
· zasady organizacji rynku przewozów,
· pożądany standard usług przewozowych.

(Nowa Ustawa o Publicznym Transporcie Zbiorowym oparta o unijne rozporządzenie 1370/2007 wchodzące w życie 3 grudnia 2009 r.)

 • Studialne i naukowo-badawcze,
 • Koncepcji i założeń techniczno-ekonomicznych,
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu uprawnień budowlanych,
 • Instrukcji obsługowych i regulaminów pracy,
 • Organizacji wykonawstwa robót i regulaminów pracy,
 • Mechanizacji robót budowlano-montażowych, kolejowych, drogowych i komunikacyjnych.
 • Organizowanie:
 • Konferencji naukowo-technicznych,
 • Sympozjów promocyjnych,
 • Marketingu,
 • Szkoleń specjalistycznych i innych.
 • Sporządzania opinii i ekspertyz technicznych dla sądu

 • Dysponujemy dużym potencjałem wykonawczym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych (rzeczoznawców i specjalistów różnych branż) i zapewniamy:
 • Wysoki poziom wykonywanych opracowań,
 • Dobór wysokokwalifikowanych wykonawców,
 • Konkurencyjne ceny za wykonywane opracowania,
 • Krótkie terminy realizacji i terminowość wykonania.
Kontakt do sekretariatu oddziału: sitkwarszawa@neostrada.pl
W sprawach działania strony napisz do: sitkowweb@o2.pl