nagłówek Sekcja Kolejowa Sekcja Lotnicza Sekcja Drogowo-Mostowa Sekcja BRD Sekcja Komunikacji Miejskiej Sekcja Samochodowa

SEKCJA DROGOWO-MOSTOWA


Wykaz kół zakładowych SITK Oddział Warszawa w sekcji drogowo-mostowej na kadencję 2010÷2013

L.p. Koła Zakładowe Prezes
1. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg Mostów
TRANSPROJEKT-Warszawa Sp. z o.o.
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
Jerzy MASTALERCZUK
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Warszawa
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Marek DANOWSKI
3. Wojskowa Akademia Techniczna
Instytut Inżynierii Lądowej i Geodezji
ul. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Bogdan WOJEWÓDZKI
4. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie
ul. Świerczewskiego 44
07-407 Czerwin
Barbara RURKA
5. Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
Andrzej NIEMIERKO
6. Biuro Projektowo-Konsultingowe
„EUROSTRADA” Sp. z o.o.
ul. Pyszniańska 18
02-829 Warszawa
Piotr FURMAŃSKI
7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
"OSTRADA" Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2
07-400 Ostrołęka
Janusz PIERSA
Kontakt do sekretariatu oddziału: sitkwarszawa@neostrada.pl
W sprawach działania strony napisz do: sitkowweb@o2.pl